• Valentine McClure posted an update 3 weeks, 4 days ago

  Crack bước Quy trình SDLC cho Phát triển ứng dụng Tailor made

  Công ty của chúng tôi là được sử dụng để bám sát các quy trình xác định trước để có thể đảm bảo rằng bất kể điều gì chúng tôi làm đều hoàn hảo về mọi yếu tố và lợi ích tất cả chúng tôi vô cùng lớn. lĩnh vực chương trình tùy chỉnh cực kỳ cạnh tranh hợp lý cũng có thể không nhất thiết không có a new quy trình được xác định trước cái đó lần lượt đảm bảo rằng thường cái phần mềm được phát triển chắc chắn là được phát triển và được sử dụng theo các các thông lệ tiêu chuẩn. SDLC là viết tắt của Phần mềm Tiến bộ Vòng đời cộng đặt ra a từng bước bước để phát triển ứng dụng bằng cách sử dụng các nền tảng đa dạng như PHP, asp. Net, Flex , Silverlight, SharePoint, BizTalk, v.v.

  Crack thiết kế SDLC tồn tại , mô hình nào cần phải được sử dụng cho thường là ứng dụng tùy chỉnh tiến bộ dự án the phần mềm nước ngoài tăng trưởng công ty phụ thuộc vào cái gì loại của dự án cùng với những chi tiết khác . Cho dù process là được chọn cái 7 cơ bản bước để phát triển chương trình tùy chỉnh sử dụng SDLC vẫn như cũ . Ở đây chúng tôi bao gồm liệt kê chúng cho bạn hiểu:

  Thiết lập:

  chương trình phần mềm là gì? Đây là một khái niệm được mã hóa thành một ứng dụng để giúp công ty của họ dễ dàng quy trình của doanh nghiệp . Để chuyển khái niệm trực tiếp vào một ứng dụng thẻ tín dụng yêu cầu rất nhiều lập kế hoạch kể từ nó liên quan đến phạm vi rộng của công việc và quỹ. Việc lập kế hoạch bắt đầu ngay khi tính khả thi của cái ứng dụng là đánh giá.

  Thiết kế và phong cách:

  Nhiệm vụ này không nên chắc chắn không được trộn lẫn sử dụng thiết kế giao diện và cảm nhận liên quan đến ứng dụng chủ yếu bởi vì nó liên quan đến lựa chọn những chi tiết cụ thể liên quan đến ứng dụng chẳng hạn như nền tảng nào có thể được sử dụng và cách phát triển ứng dụng custom made sẽ được thực hiện. Nó là trên thực tế cái kế hoạch thô cái thường mô tả gần như tất cả các giai đoạn liên quan trong phát triển phần mềm máy tính tùy chỉnh. Dự án quản trị viên và nhà thiết kế hợp tác thiết kế phần mềm máy tính.

  Thực hiện:

  Sau đó, đến bạn có cơ hội đưa thẳng vào thực hành tất cả quyết định được đưa ra. Bước đầu tiên rất đầu tiên chương trình và được cái này chấp thuận từ các bên liên quan thường là. Có thể là một số loại quy trình chung cho ứng dụng tùy chỉnh tiến bộ có nhiều phần mềm ra nước ngoài tăng trưởng các công ty feel trong theo đuổi quá trình lặp lại SDLC bằng cách cái thường lần lượt phát triển phần mềm sẽ là được thực hiện từ từ cộng đều đặn nhận được sự chấp thuận của khách hàng ở mỗi giai đoạn.

  Thử nghiệm:

  Một số loại chính liên kết với thử nghiệm được sử dụng a) được kiểm tra bởi khách hàng và b ) Kiểm tra chuyên nghiệp . Lần đầu tiên loại thử nghiệm trả tiền cho khi ứng dụng là trực tiếp có văn phòng hướng tới người tiêu dùng. Loại thứ hai điều quan trọng trục trặc trước khi phân phối that cho khách hàng.

  Chấp nhận :

  Thuật ngữ này làm tham chiếu đến chấp nhận với phần mềm trong nơi cái này cái mà sẽ được mô tả qua cái số lượng cá nhân sử dụng nó . Nó vị trí của đã qua sử dụng thiết bị .

  Sự bảo trì:

  Ngay khi chương trình phần mềm được phát triển nó không bao giờ tốt vì nó là. Thường thì những thay đổi sẽ xảy ra được yêu cầu cho bên trong sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có, bảo trì ứng dụng đề cập đến điều đó sẽ phần mà thay đổi đối với ứng dụng là thực hiện với một khi cần thiết mặt . Phần mềm nước ngoài tiến bộ các công ty phải để cung cấp bảo trì hỗ trợ qua điện thoại, trò chuyện hoặc email. Nâng cấp Sản phẩm hoặc dịch vụ hơn nữa được bao gồm như một phần của dịch vụ .

  Thải bỏ:

  Mọi thứ sẽ trở thành lỗi thời nên được giải quyết và tương tự thường là trường hợp với phần mềm tùy chỉnh. Đầu ngón tay là bước trước đó liên quan trong suốt chiến lược SDLC cho phát triển chương trình . Nó sẽ là không dễ dàng như that nghe có vẻ bởi vì xử lý ở đây có nghĩa là đầy đủ xử lý cụ thể để cái đó không lịch sử thông tin là đã từng tìm thấy .

  Tatvasoft tự hào chứa cái đầu của mình cao hơn là một liên quan tốt nhất nước ngoài phát triển phần mềm công ty cung cấp phát triển ứng dụng công ty hạng A cá nhân hóa.

couponwhisper.com | Coupon codes, Deals, Clearances Sale and Special Offers
Logo
Reset Password
Compare items
 • Total (0)
Compare
0